SKE48湯浅支配人、56歳のお誕生日!「これからもSKE48が成長し続けるられるよう頑張ります。」